Betingelser leie av lager på paller i Bogavegen 20

Leie og leieperiode

Leie for lagerplass betales med avtalegiro. Leien forfaller den første dagen i hver måned.

Avtalt pris for lagerplass reguleres etter konsumprisindeks pr. 1. januar hvert år.

Hvis ikke annet er avtalt skriftlig, løper leieperioden for lagerplassen til den  blir sagt opp av en av partene.

Gjensidig oppsigelsestid er 1 måned, regnet fra første månedsskifte etter oppsigelsen er gjort gjeldende.

Tilgang til det som er lagret

Utleier må ha melding dagen før kunde skal ha tilgang til sin lagrede palle. Pallen vil bli hentet ned og kunde får tilgang til innholdet påfølgende dag med digital nøkkel eller kode.

Kunden får slik tilgang til sin lagringspalle tre ganger pr. kalenderår. Etter dette vil det påløpe et gebyr på kr 189 pr. gang pallen skal hentes fram.

Om pallens innhold, vekt og størrelse

Kunde kan ikke oppbevare farlige produkter i leid lager. Dette gjelder farlige stoffer som kjemikalier, gift, væske som er brannfarlig eller noe som kan selvantennes.

Pallen vekt kan maksimalt være 450 kilo.

Lagringspallens høyde og bredde er standarden til en Europall. Den er 120 cm x 80 cm. Maksimal høyde er 160 cm.

Forsikring

Utleier har ansvar for forsikring av lokalene og utleiers transportmidler. Leietaker er ansvarlig for å forsikre lagrede varer. Det er ulike vilkår i innboforsikringen til forsikringsselskapene. Noen har dekning for midlertidig lager utenfor bostedsadresse, mens andre har ikke det.

Varsling av skade

Utleier plikter å varsle leietaker dersom skade eller annen verdiforringelse under lagring eller intern transport.

Manglende betaling

Ved manglende betaling kan utleier avvise krav om utlevering av de varer som er lagret.

Ved gjentatt manglende betaling kan utleier avslutte leieforholdet og sanere innholdet i lageret. Utleier kan for arbeidet med dette fakturere leietaker kr 750 pr. time, samt faktiske kostnader.

Leietaker skal varsles om at dette gjennomføres til den kontaktinformasjon som er oppgitt i forbindelse med leieforholdet.