Ønsker du utvikling i et ambisiøst bedriftsfellesskap?
Bogavegen 20
Et spennende bedriftsfellesskap i et funksjonelt yrkesbygg.
Om Bogavegen 20
Verksted og produksjonslokaler
Kontorer
Parkering, pause-/spiserom og andre fasiliteter
Pallelager-utleie
Lei møte- og fellesrom
Mottak av varer og pakker
Lei fleksibel eller midlertidige arbeidsplass
Utleie truck og lift