Bogavegen 20

Et spennende bedriftsfellesskap og et funksjonelt yrkesbygg.

Bogavegen 20 er et verdidrivende utviklings- og forretningsfellesskap i kraft av hensiktsmessige lokaler og interessante bedrifter.

Yrkesbygg
Bygget har et areal ca. 3.000 kvadratmeter, og er oppgradert i 2022/2023 både teknisk og funksjonelt.

Første etasje består av verksted- og produksjonslokaler med porter, god atkomst for vareleveringer og laste og losse bekvemmeligheter.

I andre etasje er det fleksible kontorer med tilhørende fellesområder, møterom, kursfasiliteter og moderne infrastruktur.

I tillegg er det ulike lagermuligheter i bygget og på tomta.

Lokalene har også arbeidsplass-fasiliteter som spiserom, garderober, toaletter.

Forretningsmiljø
Det er et titalls bedrifter lokalisert i bygget, fra ulike bransjer. Det arbeides aktivt for å stimulere til samspillseffekter og utvikling av, og mellom, de ulike leietakeren. Bygget utvikles kontinuerlig når det gjelder fasiliteter og bekvemmeligheter i form av utstyr, infrastruktur og ressurser.

Det er også mulig å omdisponere areal og lokaler i bygge for å understøtte aktuelle klyngeinitiativ og utviklingsmuligheter.

Ta kontakt
Ønsker du å se på, eller diskutere leie- og utviklingsmuligheter, ta kontakt på telefon +47 923 37 610, eller epost post@bogavegen20.no.

Eiendomsselskapet er eid av Ventilasjon og Inneklima Holding AS.