Kontorer

Ulike kontorløsninger og fleksible arbeidsplasser.

Kontorene er tilrettelagt slik at man kan arbeide individuelt og effektivt, men samtidig kunne treffes for å samhandle med andre.

Hovedinngangen i bygget leder deg opp til andre etasje, hvor det er fellesrom, sosial soner og ulike kontorløsninger:

  • Enkeltkontorer, med plass for besøkende
  • Større kontorer som kan bruke som felleskontorer.

Det er fjernvarme på kontorene i bygget (foreløpig med noen få unntak).

Fleksible arbeidsplasser
For deg som ikke har behov for en permanent kontorplass har vi fleksibel kontorløsning. Du kan leie kontorplass, uten å ha en fast plass. Passer godt når man ofte er ute, men trenger en plass når kontorarbeidet må gjøres.

Med fleksibel kontorplass vil du kunne ta i mot kunder eller leverandører i byggets sosiale soner eller møterom, samt å profilere ditt firma i skiltingen av Bogavegen.