Lera

Utvikler virksomheter, forretningsområder og prosjekter.

Lera er et utviklingsselskap med kontor i Bogavegen 20.

Utviklingskraft
Lera bidrar med utviklingskraft gjennom kompetanse, kapital og nettverk.
Vi gjør konkrete oppdrag i form av driftsledelse, styrearbeid, prosjektarbeid og utredninger eller annen beslutningstøtte.

Kompetanse
Lera har kompetanse i økonomi, markedsføring og informasjonsteknologi.

Les mer om Lera