Mottak av varer og pakker

Bemannet ekspedisjon

For leietakere som ikke har kontinuerlig tilstedeværelse (ute på oppdrag), er det mulig å gjøre avtaler om mottak av varer og pakker.

Steinkjer Blikk har betjent kundemottak/ekspedijon i hovedinngangen. Steinkjer Blikk kan også leies til truckkjøring (lasting/lossing).