Om Bogavegen 20

Et oppgradert nærings og yrkesbygg

Bogavegen 20 er på 2800 kvadratmeter, fordelt på tre etasjer. Lokalene er bygd i 1994, med betydelig oppgradert i 2022/2023.

Bygget er har følgende arealdisponering:

  • Produksjonslokaler i første etasje.
  • Kontorer, møterom, spiserom, garderober, undervisningsrom og sosiale soner i andre etasje.
  • Lagerlokaler i tredje etasje og messanin. Godt egnet for lagring på paller.
  • Leiligheter og hybler for personer knyttet til virksomheten i bygget

Det er montert vareheis/løfteplattform mellom etasjene, og HC-toalett i andre etasje.

Bogavegen 20 har truck, lift, ekspedisjon og andre fellesressurser som kan kan leies/disponeres av leietakerne.