Verksted og produksjonslokaler

Fleksible produksjonslokaler

Hele første etasje har egnede og fleksible lokaler for produksjon og verksted virksomhet.

Produksjonslokalene har

  • tilrettelagt med porter og god adkomst for varelogistikk inn og ut av bygget
  • fjernvarme i gulvet og el-tilførsel etter behov
  • avløp i gulv for renhold og andre produksjonsbehov

Det er garderober og spiserom i andre etasje.

Kontor og lager
Det er muligheter for kontorer, møterom og lagerplass i tilknytning til produksjonslokalene. Her er kaldlager ut og varmlager inne.  Det er også  muligheter for korttidsleie av hybler/ leiligheter for leietakere i bygget.

Ta gjerne kontakt for å diskutere muligheter og løsninger.